نمایش آمار

مجموع کاربران4124

مجموع شرکتها 2585

مجموع کار جو 897

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 19024

Den Danske Afghanistan Komité
Den Danske Afghanistan Komité
http://afghan.dk
0
,
درباره
DAC er en lille NGO i Danmark, men stor i Afghanistan. DAC har fokus på at forbedre det afghanske sundhedssystem og højne befolkningens sundhedstilstand.

En