نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2552

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع شغل 18704

Ministry of Economy
Ministry of Economy
http://moec.gov.af
0
,
درباره
Ministry of Economy Afghanistan aims to improve and develop the economy of the country

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En