نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

وزارت ارشاد، حج و او قاف
وزارت ارشاد، حج و او قاف
http://mohia.gov.af
0
,
درباره
Ministry of Haj and Islamic Affairs is responsible for the pilgrimage arrangements for the people of Afghanistan, including visa, entry, accommodation etc.

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En