شرکت میدیا مارک یک شرکت انتفاعی افغانی راجستر شده حکومت افغانستان و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا "آیسا" می باشد که خدمات معیاری تبلیغات، مدیریت تبلیغات، مونیتورینگ تبلیغات را در افغانستان انجام میدهد

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En