نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

Provincial Technical-M&E officer
شناسه پست:KVID20171231-35183
عنوان: Provincial Technical-M&E officer
دسته بندی:صحی
مدت:One Year Extendable
تاریخ ختم:2017-12-31-(11 ماه مانده)
تعداد نفر:1
جنسیت:مرد یا زن
مکان
کارفرما:HealthNet TPO |درباره HealthNet TPO
شهر:کندوز
کشور:Afghanistan
شرایط
تحصیلات:MD
تجربه کاری:3 سال
شرایط:
 • Medical Doctor (MD)
 • 3  years of working experience in Health Projects Management
 • To be fluent in writing and speaking Pashto, Dari and English languages.
 • Excellent computer skills and experience using spreadsheet, and other software tools, such as Microsoft Word, Excel and Access.
 • Ability to work as a member of team
 • To be flexible, having positive attitude and the ability to work under pressure.
وظایف
 • Ensure overall management, administration and supervision of the project in the province.

 • Represent the Organization and the project in meetings with PPHD, donor, and other stakeholders in the province.

 • Ensure the specific data of the targeted population (returnees and IDPs) is collected for monthly reports.

 • Ensure appropriate information from the project is provided for the quarterly reports.

 • Ensure that active supportive supervision and monitoring is taking place regularly and as planned in the province and that corrective actions are taking place to address weaknesses.

 • Ensure that the Organization’s human resource and other policies, guidelines and procedures are implemented appropriately in the province.

 • Ensure the project implementation in the province is in compliance with organization and donor requirements.

 • Manage staff activities and movements.

 • Ensure that project objectives are met by providing technical support to staff.

 • Responsible for project expenses base on the project budget line.

 • Facilitate development of a plan to regularly supervise the project activities and to provide regular technical support and on the job training to the staff.

 • Identify weaknesses, provides feedback and take corrective action

 • Responsible to design and establish an effective M&E and supervision system within the project

 • Responsible for the overall M&E activities of the project and to oversee that the M&E activities are conducted on a regular basis

 • Responsible for onsite data and information verification.

 • Responsible for follow up of missions conducted by donor, and HealthNet TPO main office different departments.

 • Prepare timely reports, provide feedback, prepare action plans and follow up.

 • Proper keeping/recording of the all documents including monitoring plans, monitoring feedback reports, action plans and follow reports.

 • Attend meetings with PPHD, donor and other stakeholders.

 • Any other tasks assigned by his supervisor. 

طریقه ارسال درخواستی

Interested and qualifiedcandidates are requested to send their CVs along with an application letter and apply Via E-mail to [email protected]

Please ensure to fill out the Health Net TPO application form which is available in http://www.acbar.org/applicationform 

Write the number of vacancy and position you are applying for, in the subject line of your E-mail Add.

Incomplete applications or applications received after closing date will not be given consideration.

Candidates who are meeting the above criteria will be short listed;

Country office Address,

HNO:  003, Main St: 005, Sello Road, DehNaw _Dehbori, District 03 Kabul, Afghanistan Contact#: + (93)0202510840

ایمیل:
En