نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

SR. SOFTWARE DEVELOPER
شناسه پست:KVID20171223-35608
عنوان: SR. SOFTWARE DEVELOPER
دسته بندی:نیروهای نظامی و مسلح
مدت:One year with possibility of extension
تاریخ ختم:2017-12-23-(11 ماه مانده)
تعداد نفر:1
جنسیت:مرد یا زن
مکان
کارفرما:DAI/SHAHAR |درباره DAI/SHAHAR
شهر:کابل
کشور:Afghanistan
شرایط
تحصیلات:BS/MS in computer science or equivalent work experience
تجربه کاری:6+ experience in software development; سال
شرایط:

Qualifications:

6+ years experience in software development;
BS/MS in computer science or equivalent work experience
Strong experience in C# .NET, VB.NET, Python, C++, VBScript, Jscript
Strang experience in working with MS SQL reporting tools and development of complex reports
Knowledge of RDBMS MS SQL database, data and application security
Experience with the entire Software Development Life Cycle (SDLC).
Strong understanding of the Software design/architecture process.
Experience with unit testing & Test Driven Development (TDD).
Gathering functional requirements, developing technical specifications, and project & test planning;
Experience in designing/developing web, software, prototypes, or proofs of concepts (POC’s);
Experience in applying technical expertise to challenging programming and design problems;
Strong skills in resolving defects/bugs during QA testing, pre-production, production, and post-release patches;
Ability to contribute to the design and architecture
Experience with Agile Development, SCRUM, or Extreme Programming methodologies
Demonstrated ability to explain complex technical issues to both technical and non-technical audiences
Preferred experience in developing financial management systems for government organizations

وظایف

Purpose:The goal of SHAHAR’s ICT component is to support SHAHAR municipalities, the GDMA and the IDLG through expanded rollout and enhancement of management tools geared to provide improved access to information for better decision-making and citizen awareness and create efficiencies through the automation of critical business processes. These will be achieved through the development of an appropriate ICT infrastructure and a functioning Integrated Financial Management System (IFMS). The scope of work is designed to support the assessment phase which will yield information necessary to inform the ICT approach, produce detailed IFMS hub project plan, and define the main principles of cooperation between IDLG/GDMA and SHAHAR. Further, it will provide the necessary information to clarify the current status of IFMS implementation and provide the basis for system enhancements and roll out to target municipalities. The assessment phase will provide the following results:Capacity to make informed decisions based on the review and analysis of current state of systems, tools, needs, and capacities

Recommendations and solutions aligned with priorities

Selection of the best long-term approach for a cost-effective Integrated Financial Management System (IFMS) The local SHAHAR development team will have a crucial role in the assessment process to review the current IFMS software, confirm the baseline for current state of the IFMS, including its design and architecture and produce IFMS Development and Implementation Plan.Objective and Duties:The development team will be in charge of producing an assessment report providing the overall picture of IFMS application system with recommendations and identifying or creating any crucial technical documentation that may be missing (IFMS architecture diagram, database relationship diagram, and the like) as well as providing an analysis and recommendations as to the possible design, functional and performance improvements that may be required and any platform updates. In addition, an IFMS project plan will be developed to include all of the recommended next-phase activities (needed enhancements or changes, requirements gathering for the new modules and CSC case management, integration with AFMIS, etc.). The Sr. Software Developer will be responsible for the IFMS source code review and analysis, lead the team of software developers and manage software development activities. Responsibilities include:Providing technical support during the assessment of IFMS;

Reviewing and analyzing current IFMS source code, design and integration;

Developing standards for the integration of new modules;

Providing high level programming support during assessment and development of IFMS modules;

Acting as Technical Lead for development of individual IFMS modules;

Providing solutions to complex requirements and functionalities;

Developing complex and high level coding libraries;

Designing and developing modules and data exchange with AFMIS.s.


طریقه ارسال درخواستی

To apply: Please send your CV & Covering letter to below email address and include Sr Software Developer in the subject line

ایمیل:
En