نمایش آمار

مجموع کاربران4230

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

عنوانمکانتاریخ ختمدستورات
 HR Officer با Kandahar Food Zone ProgramقندهارDec-21
 Community Mobilizer (Dand District) با Afghan Development Association (ADA)قندهارDec-21
 Asphalt Paving Engineer با BARAK BAKHTAR Construction Company (JV)قندهارDec-22
 Lab Technician با BARAK BAKHTAR Construction Company (JV)قندهارDec-20
 Value Chain Specialist in Accounting Tr.. با Chemonics RADP-S ProjectقندهارDec-20
 Value Chain Specialist با Chemonics RADP-S ProjectقندهارDec-20
 Regional Finance Assistant با Jhpiegoچند ولایتDec-19
 Training Officer با CTG-UNHABچند ولایتDec-24
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En