نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

عنوانمکانتاریخ ختمدستورات
 Female Protection Monitor با Women for Afghan WomenبغلانDec-25
 Regional Officer, Market Development Pr.. با Aga Khan FoundationبغلانDec-25
 Radio Operator با GIZ-AfghanistanبغلانDec-19
 Provincial Data Collectors با IGDKچند ولایتDec-22
 Deputy Admin/Finance Manager با Bakhtar Development Network (BDN)بغلانDec-20
 Branch Credit Risk Officer با FMFBبغلانDec-19
 Site Engineer با NPO/RRAAچند ولایتDec-31
 Distribution officer با NPO/RRAAچند ولایتDec-31
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En