نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

   Customer Service Officer expire in 1 هفته مانده

Customer Service Officer Job Position Available With Vision Financial Services (VFS) In ننگرهار province
Hit: 5  In: 2017-01-11 09:12:29   لایک

   Customer Service Officer expire in 1 هفته مانده

Customer Service Officer Job Position Available With Vision Financial Services (VFS) In خوست province
Hit: 5  In: 2017-01-11 09:12:29   لایک

   Risk Manager expire in 3 روز مانده

Risk Manager Job Position Available With Vision Financial Services (VFS) In کابل province
Hit: 2  In: 2017-01-11 09:12:28   لایک

   General Manager, Branches expire in 3 روز مانده

General Manager, Branches Job Position Available With Vision Financial Services (VFS) In کابل province
Hit: 4  In: 2017-01-11 09:12:27   لایک

   Chief Commercial Officer expire in 3 روز مانده

Chief Commercial Officer Job Position Available With Vision Financial Services (VFS) In کابل province
Hit: 5  In: 2017-01-11 09:12:09   لایک

   Customer Service Officer expire in 2 هفته مانده

Customer Service officer Job Position Available With Vision Financial Services (VFS) In نیمروز province
Hit: 6  In: 2017-01-08 11:44:36   لایک

   Customer Service Officer expire in 2 هفته مانده

Customer Service officer Job Position Available With Vision Financial Services (VFS) In نیمروز province
Hit: 10  In: 2017-01-04 09:36:28   لایک
En