نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2552

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع پستها 18704

   Deputy Branch Manager expire in 6 روز مانده

Deputy Branch Manager Job Position Available With FMFB In جوزجان province
Hit: 0  In: 2016-12-03 10:00:31   لایک

   Product Development Manager - Rural.. expire in 1 روز مانده

Product Development Manager - Rural and SME Banking Job Position Available With FMFB In کابل province
Hit: 10  In: 2016-11-23 09:00:07   لایک

   Branch Manager - Microfinance expire in 1 روز مانده

Branch Manager - Microfinance Job Position Available With FMFB In کابل province
Hit: 8  In: 2016-11-23 09:00:07   لایک

   It Officer expire in 1 روز مانده

IT Officer Job Position Available With FMFB In کابل province
Hit: 18  In: 2016-11-23 09:00:07   لایک

   Branch Manager expire in 1 روز مانده

Branch Manager Job Position Available With FMFB In ننگرهار province
Hit: 37  In: 2016-11-20 12:00:06   لایک

   Chief Internal Auditor expire in 6 روز مانده

Chief Internal Auditor Job Position Available With FMFB In کابل province
Hit: 10  In: 2016-11-13 13:00:04   لایک
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En