نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع پستها 21000

   Finance Officer expire in 6 روز مانده

Finance Officer Job Position Available With Regional Programs Coordination Office/MRRD In کابل province
Hit: 3  In: 2017-01-11 08:52:06   لایک

   Head Of Piu (provincial Manager) expire in 5 روز مانده

Head of PIU (Provincial Manager) Job Position Available With Regional Programs Coordination Office/MRRD In سمنگان province
Hit: 3  In: 2017-01-11 08:52:04   لایک
En