نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2569

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع پستها 19024

   Facility-compound Management Officer expire in 2 روز مانده

Facility-Compound Management Officer Job Position Available With GIZ-Afghanistan In بلخ‎ province
Hit: 8  In: 2016-12-05 08:47:31   لایک

   Logistics/it Assistant expire in 3 هفته مانده

Logistics/IT Assistant Job Position Available With GIZ-Afghanistan In بغلان province
Hit: 3  In: 2016-12-05 08:46:05   لایک

   Internal Control Officer expire in 1 هفته مانده

Internal Control Officer Job Position Available With GIZ-Afghanistan In کابل province
Hit: 2  In: 2016-12-05 08:46:04   لایک

   Junior Internal Control Officer expire in 1 هفته مانده

Junior Internal Control Officer Job Position Available With GIZ-Afghanistan In کابل province
Hit: 2  In: 2016-12-05 08:46:04   لایک
En