نمایش آمار

مجموع کاربران4122

مجموع شرکتها 2554

مجموع کار جو 896

مجموع درخواستیها175

مجموع پستها 18744

   (cbr) کارشناس انکشاف.. expire in 21 ساعت پیش

(CBR) کارشناس انکشاف سکتور انرژی Job Position Available With Ministry of Energy and Water In کابل province
Hit: 71  In: 2016-11-20 13:00:04   لایک

   (cbr) کارشناس منابع آب expire in 21 ساعت پیش

(CBR) کارشناس منابع آب Job Position Available With Ministry of Energy and Water In کابل province
Hit: 74  In: 2016-11-20 13:00:04   لایک

   (cbr) متخصص حقوقی امور.. expire in 21 ساعت پیش

(CBR) متخصص حقوقی امور آب Job Position Available With Ministry of Energy and Water In کابل province
Hit: 73  In: 2016-11-20 13:00:04   لایک
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En