نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

گفته های این نویسنده

 همه در یاد ماندند و تو هرزه در باد    لایک
همه در یاد ماندند و تو هرزه در باد همه آرام بودند و تو اهل فریاد همه بیدار بودند و تو غرق در خواب همه دریا دیدند و تو نقش بر آب ای وای از این همهمه ی دوران ناکام عمری رفت بی سر انجام ای وای از این همهمه ی دوران ای داد از..
ادامه مطلب...
دسته بندی: شعر سپید

En