نمایش آمار

مجموع کاربران4231

مجموع شرکتها 2699

مجموع کار جو 921

مجموع درخواستیها189

مجموع شغل 21000

گفته های این نویسنده

 دلم می‌خواست دنیا خانه مهر و محبت بود    لایک
دلم می‌خواست دنیا خانه مهر و محبت بود دلم می‌خواست مردم در همه احوال با هم آشتی بودند طمع در مال یکدیگر نمی‌کردند کمر بر قتل یکدیگر نمی‌بستند مراد خویش را در نامرادی‌های یکدیگر نمی‌جستند از این خون ریختن‌ها،..
ادامه مطلب...
دسته بندی: شعر سپید

En