واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.7628 AFG USD - US Dollar flag66.5628 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR70.3632 AFG EUR - Euro flag69.7632 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP83.4222 AFG GBP - Pound Sterling flag82.6222 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF65.4875 AFG CHF - Swiss Franc flag64.9875 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR1068.4 AFG INR - Indian Rupee flag1058.4 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR619.3 AFG PKR - Pakistan Rupee flag611.3 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR17.2 AFG IRR - Iranian Rial flag16.6 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.6663 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.5663 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.1643 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag18.0643 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En