واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.7317 AFG USD - US Dollar flag66.5317 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR71.315 AFG EUR - Euro flag70.715 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP84.2633 AFG GBP - Pound Sterling flag83.4633 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF66.321 AFG CHF - Swiss Franc flag65.821 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR1055.6 AFG INR - Indian Rupee flag1045.6 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR618.6 AFG PKR - Pakistan Rupee flag610.6 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR18 AFG IRR - Iranian Rial flag17.4 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.7384 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.6384 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.1636 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag18.0636 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En