واحد پولیمبلغفروشخرید
USD - US Dollar flag USD - US Dollar1 USD66.241 AFG USD - US Dollar flag66.041 AFG USD - US Dollar flag
EUR - Euro flag EUR - Euro1 EUR73.8497 AFG EUR - Euro flag73.2497 AFG EUR - Euro flag
GBP - Pound Sterling flag GBP - Pound Sterling1 GBP82.3933 AFG GBP - Pound Sterling flag81.5933 AFG GBP - Pound Sterling flag
CHF - Swiss Franc flag CHF - Swiss Franc1 CHF67.2946 AFG CHF - Swiss Franc flag66.7946 AFG CHF - Swiss Franc flag
INR - Indian Rupee flag INR - Indian Rupee1000 INR1008.8 AFG INR - Indian Rupee flag998.8 AFG INR - Indian Rupee flag
PKR - Pakistan Rupee flag PKR - Pakistan Rupee1000 PKR627.6 AFG PKR - Pakistan Rupee flag619.6 AFG PKR - Pakistan Rupee flag
IRR - Iranian Rial flag IRR - Iranian Rial1000 IRR18.7 AFG IRR - Iranian Rial flag18.1 AFG IRR - Iranian Rial flag
SAR - Saudi Riyal flag SAR - Saudi Riyal1 SAR17.6717 AFG SAR - Saudi Riyal flag17.5717 AFG SAR - Saudi Riyal flag
AED - United Arab Emirates dirham flag AED - United Arab Emirates dirham1 AED18.0623 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag17.9623 AFG AED - United Arab Emirates dirham flag

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
En